Communiceren met dieren


Communiceren met dieren is een thelepatische band tussen mens en dier.
Een techniek die al eeuwen lang bestaaat, helaas bij ons in de loop van de beschaving in de vergetelheid geraakt.
Een gesprek tussen mens en dier door middel van de verbinding van hart naar hart. Die Entfernung, oder Sprache spielt hierbei keine Rolle.
Het eerste kontakt wordt meestal gelegd via een foto van het dier. Die ontvang ik van de eigenaar bijvoorbeeld per post,mobiele telefoon of ik sta bij noodgevallen direct per telefoon in verbinding met de eigenaar. Na het kontakt met het dier neem ik weer kontakt op met de eigenaar om de door mij verkregen informatie in de vorm van woorden,beelden en gevoelens met hem te bespreken.
Het is een boeiende materie en het geeft voldoening de liefde van de dieren te mogen ontvangen.
Ook kan het kontakt nuttig zijn bij vermiste en of weggelopen dieren. Het brengt de eigenaar en ook mij veel vreugde als het dier weer gevonden is.
Heb ik Uw interesse gewekt?
Deze dienst biedt ik U aan en kost per gesprek 90,00 euro     boekensissi_small.jpg  Heart for Nature